Foto af medlemmer
Arne Pedersen Per Brønnum Jensen Leif Erik Thomsen Preben Nielsen Ivan Holm Allan Bruun
Søren Rytter Krogh Hans Jørgen Krogh Hans Henrik Nielsen Brian Jensen Annette L. Nielsen Claus Friis Kvist
Hans Henrik Friismose Lars Bæk Sørensen Maj-Britt Nielsen Simon Nielsen Anders Jensen Per Allan Larsen
Kresten B Winther Steen Mølgaard Andersen Henrik Præstholm Hans Tyrrell Mogens Sørensen Bent Larsen
Kim Mailund Pedersen Preben Olsen Michael Tronsgaard John Larsen Anders B. Jensen Arne Overgaard Larsen
Michael Lund Kim Rene Poulsen Flemming Dalkvist Irene Mikkelsen Torben Hansen Casper Nielsen
Karl Peter Jensen Flemming Lauritzen Dean Malcolm Maddock Lars Klitlund Jensen Kurt Nørlund Nielsen Folke Flensted
Morten Bo Hede Nico Van Daele Jim Skelton Gudmund Møller Hansen Anton Anderson Lasse Holmen
Kasper Nielsen Jesper Hesselberg Kim Klitlund Jensen Martin Risom Thomsen Henrik Lystager Lars Madsen
Christian Møller Karsten Horsevad Ledig medlem Ledig medlem Ledig medlem Ledig medlem